היצירה

הצג לפי קטגוריה
הצג הכל
פסלים מונומנטליים
פסלי חוץ
פסלי גלריה
 • דוד עם הנבל (7 מיתרים)
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 41 ג'x14 ר'x  20 א' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 10 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 2002
 • חירות
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 147 ג' על  25.5 ר' על  134.6 א' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 33 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1994
 • הבריאה - ג'נסיס
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 305 ג' על 152 ר' מידות נוספות: 51 ג' על  30.5 ר' סדרה:6 מספר קטלוגי: מס' 4, מס' 18 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1997
 • המרגלים
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 366 ג' על 122 ר' על  793 א' מידות נוספות: סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 58 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1991
 • השופר
  שם הפסל: השופר חומר: ברונזה מידות בס"מ: 427 ג' על 427 א' סדרה:6 מספר קטלוגי: מס' 59 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1991
 • הסוס הטרויאני
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 244 ג' על  61 ר' על 183 א' סדרה:9 מספר קטלוגי: מס' 50 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1992
 • אם משחקת עם בנה
  שם הפסל: אם משחקת עם בנה חומר: ברונזה מידות בס"מ: 214 ג' על  366 א' מידות נוספות: 30.48 ג' על  20.32 ר' על  55.9 א' סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס'24 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1989
 • דוד מנגן בנבל בשבעה מיתרים
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 215 ג' על 122 ק' מידות נוספות: 67 ג' על 25.5 ר' על  34 א' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 32 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1996
 • דוד מנגן בנבל בשלושה מיתרים
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 183 ג' על על 91.5 ר' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 48 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1985
 • רות ונעמי
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 244 ג' על  61 ר' מידות נוספות: 76.2 ג' על  17.7 ר' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 31, מס' 47 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1984
 • יובל אבי הנבל
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 76 ג' על  28 ק' מידות נוספות: 183 ג' על  91.5 ק' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 23 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1999
 • רקדניות בלט
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 74 ג' על  83 ר' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 40 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1994
 • אם ובנה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 61 ג' על 61 ר' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 35 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1993
 • הרקדנית
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 183 ג' על 61 ר' מידות נוספות: 89 ג' על  28 ר' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 39 , מס' 21 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1994
 • חדוות האימהות
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 71 ג' על 8 ר'  על  22 א' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 22 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1999
 • התקווה לשלום
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 305 ג' על 366 ר' מידות נוספות: 40 ג' על 15 ק' מספר קטלוגי: מס' 57 , מס' 16 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1991
 • דוד עם הקלע
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 366 ג' על  152 ר' מידות נוספות: 70 א' על  20 ר' על  41 א' סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 13 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1983
 • bronze sculptures for sale
  שני הצבאים
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 152 ג' על  91.5 ר' על  183 א' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 41 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1994
 • הברכה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 89 ג' על  51 ר' מידות נוספות: 25.4 ג' על 12.7 ר' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 34 , מס' 4 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1985
 • תקווה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 112 ג' על  20 ר' על 58.5 א' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 29 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1985
 • הפלמינגו
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 112 ג' על 46 ר' סדרה: 12 מספר קטלוגי: 37 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1981
 • gallery bronze sculptures
  אשת לוט
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 72 ג' על 22 ר' על  44.5 א' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 25 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1994
 • משה ונסיכת מצרים
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 32 ג' על 22 ק' סדרה: 50 מספר קטלוגי: מס' 11 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 2001
 • השופר
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 427 ג' על 427 א' מידות נוספות: 20 ג' על 8 א' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 19 , מס' 6 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1994
 • אדם וחוה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 44 ג' על  10 ר' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 1 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1981
 • הסוס הטרויאני חוזר
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 244 ג' על 61  ר' על 195 ק' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 50 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1992
 • משפט שלמה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 366 ג' על 152 ר' סדרה:6 מספר קטלוגי: מס' 53 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1988
 • משפחה בעידן החלל
  חומר: אלומיניום מידות בס"מ: 366 ג' על  122 ר' סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 56
 • עקידת יצחק
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 7 דמויות על קוטר של 20 מטר סדרה: 3 מספר קטלוגי: מס' 64 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1985
 • סולם יעקוב
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 854 גובה על 610 רוחב  610 קוטר מספר קטלוגי: מס' 60 סדרה: 3 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1985
 • אשה בהריון
  שם הפסל: אשה בהריון חומר: ברונזה מידות בס"מ: 44 ג' על 8 ר' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 2 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1985
 • כרמן
  שם הפסל: כרמן חומר: ברונזה מידות בס"מ: 92 ג' על 15 ר' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 17 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1985
 • מרים עם התוף
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 305 ג' על  61 ר' מידות נוספות: 45.72 ג' על  6.35 ר' סדרה:9 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 46 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1981
 • אמא משחקת עם בנה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 214 ג' על 366 א' מידות נוספות: 30.48 ג' על 20.32 ר' על  55.9 א' סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס'24 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1989
 • ג'נסיס II
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 139 ג' על 60  ר' על  173 א' סדרה:9 מספר קטלוגי: מס' 44
 • יובל אבי הנבל
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 76 ג' על  28 ק' מידות נוספות: 183 ג' על  91.5 ק' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 23 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1999
 • אם ובנה
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 61 ג' על 61 ר' סדרה: 10 מספר קטלוגי: מס' 35 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1993
 • אימהות
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 58.5 ג' על 16 ר' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 12 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1980
 • bronze sculptures for sale
  דוד עם הקלע
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 366 ג' על  152 ר' מידות נוספות: 70 א' על  20 ר' על 41 א' סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 13 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1983
 • דוד מנגן בנבל
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 215 ג' על 122 ק' מידות נוספות: 67 ג' על 25.5 על ר' 34 א' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 32 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1996
 • הצבי
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 312 ג' על  312 ר' על 312 א' סדרה: 9 מספר קטלוגי: מס' 63 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1956
 • הבריאה - ג'נסיס
  חומר: ברונזה מידות בס"מ: 305 על ג' 152 ר' מידות נוספות: 51 ג' על 30.5 ר' סדרה:6 מספר קטלוגי: מס' 4, מס' 18 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני - 1997
 • המרגלים
  חומר: ברונז מידות: 70x 31x10 כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני