Monthly Archives יוני 2015

למה ברונזה? סיפורו של "משוגע לדבר" ..?

יש אשר יאמרו שתחום הפיסול הוא האכזרי, הקשה והמאתגר מבין כל תחומי האמנות המוכרים, כך או אחרת, אין ויכוח כי באופן יחסי מעטים מן האמנים פונים אל הפיסול ומעטים אף יותר עוסקים בו כתחום יחיד ומרכזי. ומתוך אלה אשר הפיסול בוער בקרבם, רק קומץ מצומצם (ויש האומרים "אדוקי הברונזה") בוחרים לפסל בברונזה, פסלי חוץ גדולים, מורכבים ומעוררי השתאות – פסלים מונומנטליים – אבינו הוא אחד מן האדוקים הללו. אכן, ללא ספק – פסלי החוץ של אבינו הם שילוב מנצח של ידע, טכנולוגיה, אמנות ו"שיגעון לדבר". כל פסל הציב בפניו אתגרים לא פשוטים של תכנון וביצוע, תוך שמוטלת על כתפיו האחריות
Read More

דוד עם הקלע

חומר: ברונזה מידות בס"מ: 366 ג' על  152 ר' מידות נוספות: 70 א' על  20 ר' על 41 א' סדרה: 6 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 13 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1983
Read More

מרים עם התוף

חומר: ברונזה מידות בס"מ: 305 ג' על  61 ר' מידות נוספות: 45.72 ג' על  6.35 ר' סדרה:9 מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 46 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1981
Read More

כרמן

שם הפסל: כרמן חומר: ברונזה מידות בס"מ: 92 ג' על 15 ר' סדרה: 25 מספר קטלוגי: מס' 17 © כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1985
Read More