Monthly Archives מאי 2015

בלוג של אב וילדיו

 איך בלוג זה נולד? משהתקרב יום הולדתו ה – 85 של אבינו זכינו אנו ילדיו, לאפשרות יוצאת הדופן להביט לאחור אל סיפור חייו של אבינו ואל נתיב דרכו האמנותית ומתוך כך לנסות ולענות על שאלות שרק כעת כבני אדם בוגרים, הבנו כי נותרו כחידה בעיננו. שלושתנו גדלנו מוקפים באמנותו, מתרוצצים ומשחקים סביב פסליו, מציצים מעבר לכתפו ברישומים וסקיצות ומקבלים כבדרך אגב גם חיוך אוהב, נשיקה על הלחי ושיעור קצר באמנות. עם היד על הלב בהחלט ניתן יהיה לומר שגדלנו אל תוך אמנותו כמובן מאליו, אך מעולם לא ידענו כיצד מצליח אבינו להביא אל העולם יצירות כל כך מדויקות, שונות, נצחיות
Read More