חומר: ברונזה
מידות בס"מ: 76 ג' על  28 ק'
מידות נוספות: 183 ג' על  91.5 ק'
סדרה: 25
מספר קטלוגי: מס' 23
© כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1999