חומר: ברונזה
מידות בס"מ: 215 ג' על 122 ק'
מידות נוספות: 67 ג' על 25.5 על ר' 34 א'
סדרה: 9
מספר קטלוגי: מס' 5 , מס' 32
© כל הזכויות שמורות לויקטור חלואני – 1996